mistrzostwa ¶wiata w piłce nożnej Historia Mistrzostw ¦wiata w Piłce Nożnej Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej

Komunikat w sprawie transferu biletów na Mistrzostwa Świata 2006

Dodał Paweł 05.04.2006 12:55:10

Mistrzostwa Świata w Niemcy 2006 Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem dzisiejszym (5 kwietnia) rozpoczyna się proces tzw. transferu biletów na Turniej Finałowy Mistrzostw Świata 2006 FIFA World Cup Germany.
Zgodnie z dyrektywami przekazanymi przez FIFA ustala się, że przekazanie biletu na rzecz innej osoby nastąpić może jedynie w jednym z poniższych przypadków:

- Przekazanie w ramach najbliższej rodziny
- Choroba lub śmierć właściciela biletu
- Szczególne przypadki losowe
Wszelkie inne prośby będą odrzucane ze względów regulaminowych. Pozytywne rozpatrzenie prośby wiązać się będzie dodatkowo, zgodnie z zapisami stosownego Regulaminu, z opłatą w wysokości 10� (lub 40PLN) przekazywaną na zasadach identycznych jak w przypadku płatności za same bilety.
Jednocześnie informujemy, że prośby dotyczące transferu biletów przyjmowane będą jedynie drogą elektroniczną, tzn. poprzez pocztę elektroniczną. E-mail zawierający dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL) obecnego posiadacza biletu, dane osoby której bilet ma zostać przekazany (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL) oraz uzasadnienie powodu transferu biletu (jedynie z listy przedstawionej powyżej) winien zostać przesłany na adres transfer@bilety.pzpn.pl nie później niż do dnia 11.04.2006. Ponadto osoba wnosząca o przekazanie biletu może zostać poproszona o dodatkowe dokumenty poświadczające prawdziwość prośby.
Przypominamy również, że upłynął termin wnoszenia opłat za bilety przyznane w losowaniach. Zamówienie osób, które nie dopełniły tej formalności lub dokonały zapłaty w kwocie różnej od wynikającej z przyznanej ilości biletów, zostają z dniem 11.04.2006 automatycznie anulowane, a ewentualne bilety zostaną ponownie rozlosowane. W dniu 12.04.2006 rozlosowana zostanie także dodatkowa pula biletów przyznana przez FIFA na mecze z Ekwadorem oraz Kostaryką. Wyniki trzeciej tury losowania dostępne będą w systemie bilety.pzpn.pl
źrodło: pzpn.pl

wyślij znajomemu :: komentarze 0
Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej
         
       
       
Piłka nożna
Copyright © pjanek 2002-2018
Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej